Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Partner inom bygg och fastighet​

Byggconsult Jonas Jonehög AB

Byggutbildning/kurser/erfarenhet

Jonas Jonehög:

-Tekniskt gymnasium Arvika/Trollhättan

1988-91

-Byggingenjörslinje vid Högskolan i

Karlstad 1991-93

-Grundskollärarutbildning vid Göteborgs universitet i Musik/Matematik/Teknik

1995-1999. Legitimerad

Kurser:

-Kvalitets- och miljökunskap för KA

enligt PBL för behörighet N och K

December 2008 vid Teknologiskt

Institut och SITAC.

-Uppdateringskurs i nya PBL/

kontrollansvarig 2011 Byggutbildarna

-Kurs för kontrollansvariga i

nya PBL inför certifiering 2012

Byggutbildarna

-Kurs för byggarbetsmiljösamordnare

BAS P/U 2013. Byggutbildarna

-Kurs i entreprenadbesiktning - Juridik & Metodik ABS 09, AB-U 07, ABT-U 07 och ABM 07

Novo utbildning AB Göteborg 2014

-Certifierad Kvalitetsansvarig

behörighet N t.o.m 2016-01-26.

Certifikatsnummer: SC0006-11

-Certifierad Kontrollansvarig

behörighet N t.o.m 2017-06-13.

Certifikatsnummer: SC1097-12

-Ställningsutbildning enligt arbetsmiljöverkets regler, 2017.

-Uppdateringskurs för kontrollansvariga i

nya PBL inför ny certifiering

2017, Byggutbildarna.

-Certifierad Kontrollansvarig

behörighet K t.o.m 2022-06-01.

Certifikatsnummer: SC1097-12

Erfarenheter:

-Kvalitets/kontrollansvarsuppdrag med olika omfattning sedan 1997. Drygt 250 uppdrag.

-Jobbat 2000-2008 deltid som lärare vid Töcksfors skola år 7-9 i Mu/Ma/Tk

-Har sålt/byggt/projekterat drygt 120 st villor/fritidshus/garage sedan 2008

-Jobbat 2012/2013 deltid som fastighetsförvaltare i kommunala byggnader med fokus på energieffektivisering/

energimärkning.

-Jobbat 2013/2015 deltid som projektledare

hos entreprenör i samband med

byggnation av ljudreduserande åtgärder

på fastigheter längs E18

(Område Melleby-Knapstad-Retvedt i Norge)

-Jobbar deltid som legitimerad lärare i matematik/teknik på Nordmarkens skola i Årjäng sedan hösten 2015.

Företagsengagemang:

-Albert Snickeri HB startat 1991

-BYGGCON enskild firma startat 2006

-Byggconsult Jonas Jonehög AB startat 2008

-Jonas Jonehög Entreprenör AB startat 2019

0